Vragen en antwoorden

De Achterhoekse arbeidsmarkt staat steeds meer onder druk. De druk wordt vooral veroorzaakt door een hoge vervangingsvraag van mensen die met pensioen gaan. Voorzitter van de thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt Karel Bonsen geeft aan: “De Achterhoek kent een eigen, stuwende economie die zeer robuust en veerkrachtig bleek tijdens de pandemie. Het is zaak dat we een krachtige arbeidsmarktregio blijven. Er is werk aan de winkel voor de hele regio om de werknemer van de toekomst op te leiden, begeleiden en te werven.” Deze enquête gaat in op hoe u de regionale arbeidsmarkt ervaart, hoe u kijkt naar het vinden van het juiste personeel en uw perspectief op een leven lang ontwikkelen, nu en in de toekomst. Dit wordt gebruikt om passend beleid te maken.

De Achterhoekse Werkgeversenquête is in te vullen door werkgevers met kleine of grote personeelsbestanden gevestigd in de Achterhoek. Om de handen in de regio goed ineen te kunnen slaan voor het terugdringen van het personeelstekort is de bijdrage van werkgevers hard nodig. Alle antwoorden zijn welkom!

Van 7 tot en met 28 maart 2022 is de Achterhoekse Werkgeversenquête in te vullen door werkgevers met kleine of grote personeelsbestanden, alle antwoorden zijn welkom.

Ja. Aan het eind van de enquête kunt u aangeven of u de uitkomsten wenst te ontvangen. Als u dat wenst hebben wij uw e-mailadres nodig. Moventem mailt u later dit jaar (éénmalig) een samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten en over het vervolg. Verder worden de uitkomsten ook via de regionale/ lokale media bekend gemaakt en op www.8rhk.nl.

8RHK ambassadeurs is opdrachtgever van dit onderzoek; een regionaal samenwerking tussen ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheid. 8RHK ambassadeurs werkt aan verschillende thema’s en vanuit de thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt is het initiatief voor deze Achterhoekse Werkgeversenquête genomen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoek- & adviesbureau Moventem.

Ja. Onderzoek- en adviesbureau Moventem voert het onderzoek uit. Uw privacy is te allen tijde gegarandeerd. Antwoorden worden anoniem verwerkt en zijn nooit naar een individu of bedrijf te herleiden. Moventem werkt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek van de Nederlandse Marktonderzoek Associatie (MOA). De code is opgesteld door de MOA, de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) en de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO). Met het Fair Data Keurmerk toont Moventem aan op een verantwoorde wijze met data en persoonsgegevens omgaan. Tevens is Moventem aangesloten bij de Europese Vereniging voor Marktonderzoek (ESOMAR) en wordt voldaan aan de Internationale Code voor Markt- en Sociaalwetenschappelijk onderzoek.

Uiteraard. Neem gerust contact op met Moventem per e-mail via: info@moventem.nl of telefonisch via 0575 760 227.